TASEV

ayakkabı sanayinin
standartlarını yükseltir

sektörel sorumluluk mesleki ve teknik eğitim akademik yaklaşımlı programlar laboratuvar desteği

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AYAKKABI SEKTÖRÜ TOPLANTISI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş ile ayakkabı, ayakkabı yan sanayi, deri ve deri mamülleri sardığının toplantıdan destek mesajı çıktı.

Ziraat Bankası kanalıyla, imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin içinde olacak 'Ayakkabı imalat ve ticareti değer kredisi' ürünü hayata geçirildi. Bu çalışmayla, imalatçı firmalar, devam eden üretimlerini, artan üretimlerini, artan maliyetlerini ve vadeli mal alımı ile uygun mal tedarik edip satış hacmini artırma imkanına kavuşacaklar.

TASEV Başkanı Tan Erdoğdu, konu ile ilgili konu ile ilgili konu ile ilgili dedi: “Ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi sektörü destekle ilgili konular yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarımız ile gerçekleşen toplantıda, gerekse İTO'da yapılan toplantılarda iletmiştik. Sektöre dönüştüğünü düşünüyor, sektöre giren lokomotifi sektöre dönüş yapan ayakkabı sektörünün hem küresel hem de ulusal rekabetle birlikte ekonomik zorluk içinde şu günlerde bu desteğin sektöre su istediğini düşünüyorum. İstihdam işletilen işletme kredisinin yanında mal alımına yönelik uzun vadeli işletme kredisinin de piyasalarda son olarak konkordato döninden öde erozyona uğrayan güven ortamının yeniden tesis edilmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. "