TASEV

ayakkabı sanayinin
standartlarını yükseltir

sektörel sorumluluk mesleki ve teknik eğitim akademik yaklaşımlı programlar laboratuvar desteği

MESLEK SAHİBİ OLMANA HİÇBİR ŞEY ENGEL DEĞİLDİR !

İDMİB-TASEV İşbirliği protokolü kapsamlı olarak; İDMİB Dezavantajli KİŞİLERİN Deri Deri Ürünleri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi (DEZDEM) Sayacı Yetiştirme Kursu TASEV Atölye Eğitime Başlamıştır.